ДОБРЕ  ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА

 

Ние можем, ние успяваме, защото сме заедно!

Новини


График дейности НВО

График дейности организация НВО 7. клас

Научи повече

Обучения на педагогически специалисти

Предоставя се възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя и съдържанието на обученията. Предоставя се възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти над 54 годишна възраст. линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg)

Научи повече

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект

По проекта се работи от началото на учебната 2021/2022 година. - по Дейност 2 са сформирани групи за обучение към първи клас - по дейност 5 са закупени лаптопи и таблети, предназначени за обучение в електронна среда

Научи повече
"Твоят час" - реализиран проект

"Твоят час" - реализиран проект

По проекта работеха 4 групи в начален етап, 1 група в ЦДО и 2 групи в прогимназиален утап.

Научи повече
" Нов шанс за успех" - реализиранпроект

" Нов шанс за успех" - реализиранпроект

Проекта е насочен към възрастни хора, желаещи да завършат образованието си.

Научи повече