• ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА
  Основно училище "Васил Левски" - с. Шумата, общ. Севлиево
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА
 • ОУ " Васил Левски " - с. Шумата
  ОУ " Васил Левски " - с. Шумата, общ. Севлиево
  ОУ " Васил Левски " - с. Шумата
 •    Нашите усмихнати ученици
  ОУ " Васил Левски " - с. Шумата, общ. Севлиево
  Нашите усмихнати ученици
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА, ОБЩ. СЕВЛИЕВО, ОБЛ. ГАБРОВО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА, ОБЩ. СЕВЛИЕВО, ОБЛ. ГАБРОВО

ДОБРЕ  ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ШУМАТА

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Ние можем, ние успяваме, защото сме заедно!

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект
"Твоят час" - реализиран проект
" Нов шанс за успех" - реализиранпроект