Група за песни и танци "Магия" с ръководител г-н Дафин Паскалев