Седми клас за учебна 2022- 2023 г.

Седми клас за учебна 2022- 2023 г.

Седми клас за учебна 2022- 2023 г.

Седми клас е с класен ръководител г- н Петър Струмин и ръководител ЦОУД г- жа Росица Дончева.