Първи клас учебна 2023- 2024г.

Първи клас  учебна 2023- 2024г.

Първи клас учебна 2023- 2024г.

Класен ръководител г-жа Радинка Тодорова 

г- н Дафин Паскалев - ЦОУД