Четвърти клас учебна 2023-2024 г.

Четвърти клас учебна 2023-2024 г.

Четвърти клас учебна 2023-2024 г.

Класен ръководител г-ца Ивона Лалева 

г-жа Станимира Стоева -  учител ЦОУД