Участие в четвъртия национален ученически конкурс "Времена и будители"

Участие в четвъртия национален ученически конкурс "Времена и будители"

Участие в четвъртия национален ученически конкурс "Времена и будители"

В навечерието на един от най-българските празници, в Националния музей на образованието, в град Габрово се подреди изложба от номинираните постери, участвали в четвъртия национален ученически конкурс "Времена и будители". Нашето училище участва с четири постера във всяка една от темите: "145 год от Освобождението на България ", "120 години от Илинденско-Преображенското въстание ", " 115 години от Независимостта на България " и "110 години от Балканските войни". Постерът, на който се отреди място на изложбата бе свързан с Освобождението на България, но и останалите заслужават аплодисменти, защото са плод на нашите възпитаници. С тях отдаваме почит към всички възрожденци, революционери , творци и борци за свобода! Те ни връщат в годините назад и ни припомнят величието и идеалите на онези "луди" глави повели народа към борба за свобода, вяра и просвещение!

Да помним и славим героите си! Поклон!