Участие в проект "Образование за утрешния ден"

Участие в проект "Образование за утрешния ден"

Участие в проект "Образование за утрешния ден"

На 25 и 26 ноември педагогическия екип на нашето училище присъства на обучение за Дигиталната раница в гр. Стара Загора. Благодарение, на което ние се запознахме в детайли с Дигиталната раница и възможностите, които тя предоставя. Признателни сме на нашата обучителка г-жа Емилия Солакова за търпението и изчерпателната информация.