Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект

По проекта се работи от началото на учебната 2021/2022 година. - по Дейност 2 са сформирани групи за обучение към първи клас - по дейност 5 са закупени лаптопи и таблети, предназначени за обучение в електронна среда

Научи повече
"Твоят час" - реализиран проект

"Твоят час" - реализиран проект

По проекта работеха 4 групи в начален етап, 1 група в ЦДО и 2 групи в прогимназиален утап.

Научи повече
" Нов шанс за успех" - реализиранпроект

" Нов шанс за успех" - реализиранпроект

Проекта е насочен към възрастни хора, желаещи да завършат образованието си.

Научи повече
"Подкрепа за успех" - реализиран   проект 2019/2020 г.

"Подкрепа за успех" - реализиран проект 2019/2020 г.

Проекта е насочен към ученици с обучителни затруднения и основната му цел е да се преодолеят пропуските в знанията и да се даде възможност на учениците да преминат в по-горен клас.

Научи повече
"Образование за утрешния ден" - текущ проект

"Образование за утрешния ден" - текущ проект

Проекта има за цел да подобри дигиталните умения на учениците. Чрез него те ще имат възможност да усвоят умения за работа с нови програми, да подготвят материали за учебните часове, да оформят табла, да създават презентации за бележити дати и личности.

Научи повече
Занимания по интереси

Занимания по интереси

Проекта дава възможност на учениците да реализират възможностите си в интересни за тях дейности.

Научи повече