За нас

За нас

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Началото на образователната дейност в с. Шумата е поставено през далечната 1907 г. със сформирането на една паралелка за ученици от първи клас. През 1914 г. е построена старата сграда на училището в която се обучават ученици от първи до четвърти клас. Училището функционира като начално до 1945 г. когато се обособяват паралелки до седми клас и учебното заведение получава статут на основно училище. 

На 01.04.1972 г. е открита новата сграда на училището, а през 1985 г. е завършено допълнителното крило на сградата в което се помещават учебни работилници и спални помещения на общежитието. 

През 2005 г. са обединени училищата в с. Шумата и с. Батошево, като обучението се осъществява в ОУ "Васил Левски".

Към момента учебното заведение има статут на средищно училище и в него се обучават деца от селата: Шумата, Батошево, Горна Росица и Яворец. Училищната сграда е напълно обновена, а  класните стаи са оборудвани със модерни и функционални мебели. На учениците е предоставена възможност за пълноценно обучение и  работа по различни проекти. Осигурено е целодневно обучение,  безплатно столово хранене и превоз с училищен автобус.

След завършване на основно образование почти всички ученици продължават обучението си.