Екскурзии

Екскурзии

Екскурзии

По традиция в края на всяка учебна година се провеждат еднодневни екскурзии. Тази година първи клас с класен ръководител г-жа Радинка Тодорова посетиха зоопарка в гр. Павликени. Децата бяха силно впечатлени от видяното. Втори клас с класен ръководител г - жа Яна Кадиева и г-н Дафин Паскалев посетиха Къкринското ханче и град Ловеч. В къкринското ханче изслушаха внимателно беседата за Левски. След това в град Ловеч посетиха закрития мост и зоологическата градина. Доволни и силно развълнувани от видяното се прибраха вкъщи.