Участие в Общинско ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Участие в Общинско ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Участие в Общинско ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На 25 април се проведе Общинско ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". Учениците показаха своите знания, които трупаха неуморно под ръководството на г- жа Росица Дончева.