"Подкрепа за успех" - реализиран проект 2019/2020 г.

"Подкрепа за успех" - реализиран   проект 2019/2020 г.

"Подкрепа за успех" - реализиран проект 2019/2020 г.

10.10.2019

През учебната 2018-2019 г. по проекта бяха сформирани 4 групи в начален етап и 3 групи в прогимназиален етап по български език и математика.

Учениците успяха да преодолеят пропуските в учебното съдържание и зъвършиха успешно учебната година. Работата по проекта помогна седмокласниците при националното външно оценяване.

През настоящата 2019-2020 г. в училището са организирани   групи в начален етап и две групи в прогимназиален етап.

Първи клас           -    Група по БЕЛ  - ръководител Радинка Тодорова

Втори клас            -   Група по БЕЛ  - ръководител Правда Колева

Трети клас                -   Група по  математика - ръководител  Яна Кадиева

Четвърти клас      -    Група по математика - ръководител Величка Драшкова

Седми  клас          -     Група по БЕЛ - ръководител Цветанка Пенчева

Седми клас           -    Група по математика - ръководител Ружка Тончева