Национална програма"Иновации в действие"

Национална програма"Иновации в действие"

Национална програма"Иновации в действие"

Добра новина за екипа на нашето училище. Одобрени сме за поредна година по Национална програма "Иновации в действие". Благодарение на програмата през последните години се докоснахме до иновативните методи на преподоване.