Участие в състезание "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!"

Участие в състезание "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!"

Участие в състезание "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!"

Днес в парк „Маркотея“ в гр. Габрово се проведе играта „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирана от Областната дирекция на МВР - Габрово и Превантивно-информационния център по наркотични вещества към Община Габрово. Играта бе разпределена в различни зони. Децата решаваха листовки по пътна безопасност, управляват велосипеди в надпревара по приложно колоездене. Служители на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово организираха за учениците занятие за гасене на въображаема цел с пожарни помпи.Занятието съдържаше зони, свързани с биологичното разнообразие и екологията, превенцията от алкохол и вредни вещества. Имаше и зони за образователни игри, редене на пъзели и викторина с въпроси. За достойно представяне грамота получиха и учениците от ОУ"Васил Левски" с. Шумата община Севлиево с ръководители г-жа Мая Пенева и г-н Дафин Паскалев. Истинско удоволствие изпитаха учениците при преминаването през зоните. С гордост показаха какво са научили.