Трети клас с класен ръководител г-жа Правда Колева