Световен ден на водата - 22 март

Световен ден на водата - 22 март

Световен ден на водата - 22 март

Този ден обединява десетки хиляди хора от цял свят. Водата е жизнено важна за всички живи същества  затова  трябва да опазваме водните ресурси. По този повод учениците от трети и четвърти клас изработиха табла на тази тема. Под ръководството на своите учители г-жа Правда Колева и г-ца Ивона Лалева те дадоха чудесен пример за това как децата могат да бъдат ангажирани в осъзнаването на важни проблеми.