НП ''Иновации в действие" - 5-7 юни

НП ''Иновации в действие" - 5-7 юни

НП ''Иновации в действие" - 5-7 юни

 Представители на нашето училище заедно с две ученички от 7 клас посетиха  III ОУ"Ангел Кънчев" град Варна по НП"Иновации в действие". Там бяха посрещнати от любезните домакини и в продължение  на три дни имаха възможността да наблюдават STEM уроци.  Представен е и урок от модела 1:1. Обмена на добри практики определено ще има резултат в бъдеще.