Първи клас с класен ръководител г-жа. Радинка Тодорова