Участие във фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце"