Обновена училищна сграда

Обновена училищна сграда

Обновена училищна сграда

03.04.2017


След ремонта санираната училищната сграда и прилежащите към нея площи придобиха нов естетичен  и функционален облик. Училищните коридори, класните стаи, учителската стая, дирекцията  и котелното отделение са подновени. Всички класни стаи са обзаведени с нови секции, бюра и индивидуални шкафчета за учениците. Изцяло са подновени отоплителната инсталация, осветлението в сградата, доставена е нова  озвучителна система.

През новата учебна година учениците ще  учат в красива и модерна сграда.