Участие в спортни празници "Да играем заедно"

Участие в спортни празници "Да играем заедно"

Участие в спортни празници "Да играем заедно"

Регионален Център Габрово съвместно с ученици от ОУ "Христо Ботев" гр. Севлиево, ОУ"Васил Левски " с. Шумата и ПГ''Марин Попов'' гр. Севлиево се включиха в Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс България и организираните спортни празници ''Да играем заедно'' с участието на смесени отбори на младежи с и без специални образователни потребности.

Ръководството на нашето училище благодари за поканата за участие!