Указания за учебна дейност в условията на извънредно положение

Указания за учебна дейност в условията на извънредно положение

Указания за учебна дейност в условията на извънредно положение

С цел осигуряване на обучение в създалата се обстановка са набелязани мерки, даващи възможност на учениците да се обучават използвайки образователни сайтове, електронни учебници, ресурси предоставени от учителите, образователни програми на МОН и БТВ.

УКАЗАНИЯ

1. Всички родители е необходимо  да попълнят декларация за информирано съгласие, че ще бъдат посещавани от учители, които ще предоставят на децата  материали, тестове, задачи и др. ресурси за обучение;

2. Учителите няма да влизат в къщите, а ще предават материалите на открито;

3. Децата не бива да напускат домовете си, изпълняват поставените задачи вкъщи;

4. На учениците ще   бъде предоставен линк към сайтовете на издателствата  " Просвета" и Клет";

5. Всеки класен ще предостави на родители и ученици телефон за връзка и ел. поща;

6. На всички ученици ще бъде предоставена парола за сайта " Уча се" и указания за използване на ресурсите в него;

7. Всеки учител ще изготви график за дейностите които ще извършва по време на извънредното положение.

8. Във връзка с НВО за четвърти и седми клас, преподавателите ще предоставят на учениците тестови задачи върху изучения материал  и указания за решаване на задачите ;

9. Насочване на учениците към  БТВ 2, където ще се предоставят образователни  материали;

10. Задължение на родителите  е да ограничат контактите на децата, да предотвратят събирането им в големи групи и да контролират спазването на хигиенните изисквания;