Участие в междуучилищни творчески изяви по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Участие в междуучилищни творчески изяви  по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Участие в междуучилищни творчески изяви по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

За поредна година нашето училище получи покана за участие в междуучилищните творчески изяви по НП "Заедно в изкуствата и спорта". Любезните домакини от ОУ ''Св.Св.Кирил и Методий" с. Петко Славейков се бяха постарали  както за декора  така и с цялостната организация. Салона на читалището се оказа тясно за всички, които искаха да се докоснат до таланта на всички участници. 

Благодарим за гостопремството!