" Нов шанс за успех" - реализиран проект

" Нов шанс за успех" - реализиран проект

" Нов шанс за успех" - реализиран проект

10.10.2019

Благодарение на участието си в проекта 12 възрастни от с. Шумата успяват да завършат начално образование. Голяма част от тях се справиха успешно с учебния материал за 5 и шести клас и продължават обучението си в седми клас.

 

През учебната 2017-2018 г. под ръководството на преподавателите : Правда Колева, Радинка Тодорова, Цветанка Станчева, Невянка Недева, участниците в проекта приключват успешно фаза 1.  

Обучаемите завършват 5 и 6 клас през учебната 2018-2019 г.

През настоящата 2019-2020 г. продължава обучението в седми клас.