Трети март - Националния празник на България

Трети март - Националния празник на България

Трети март - Националния празник на България

В ОУ"Васил Левски" с. Шумата, отбелязахме първите мартенски празници  - Баба Марта и Националния празник на България  трети март! С песни и стихове учениците почетоха паметта на всички паднали за Свободата на Отечеството! Гордите наследници на Ботев и Левски са достойни продължители на делата им!

Трети март! Трети март!

В мир народът ни добрува. 

Трети март! Трети март!

Днес България празнува!

Поклон и вечна слава на героите!