Европейски ден на спорта - 29.09.23

Европейски ден на спорта - 29.09.23

Европейски ден на спорта - 29.09.23

На 29.09.23г. в двора на нашето училище отбелязахме Европейския ден на спорта. Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност сред сред учениците, като се набляга на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активности спорт, за да се повиши усещанетоза "принадлежност към училището" за всеки участник.