Спечелен НП"Заедно в изкуствата и спорта" 2023-2024г.

Спечелен НП"Заедно в изкуствата и спорта" 2023-2024г.

Спечелен НП"Заедно в изкуствата и спорта" 2023-2024г.

Спечелен НП"Заедно в изкуствата и спорта"  за 2023- 2024 учебна година. Направление спорт г- н Михов е заложил  отбор Волейбол момичета 5 - 7 клас и отбор футбол момчета 5 -7 клас. По направление изкуства г-н Паскалев е заложил "Група за народни песни - Магия" в нея децата ще изучават български народни песни, а в другата "Група за народни танци -Магия" - децата ще изучават автентични народни хора и ръченици. Успех в проекта!