Група "Театрална чуднотека" с ръководител г-жа Цветелина Ангелова