Ден на дигиталното почистване

Ден на дигиталното почистване

Ден на дигиталното почистване

На 18 март вече за втора година по инициатива на г-жа Мая Пенева бе отбелязан денят на дигиталното почистване. В първата част от обучението учениците от 5 - 7 клас гледаха презентация, в която им бяха представени същността и целите на инициативата. След това бе проведена и дискусия как всеки може да проведе своето дигитално почистване и ползите от него.