Участие във фестивал на художествената самодейност

Участие във фестивал на художествената самодейност

Участие във фестивал на художествената самодейност

На 15 май 2023г. в читалище "Развитие" град Севлиево се проведе Общински фестивал на художествената самодейност организиран от ЦПЛР - "Й. Йовков". Участие взе група по интереси "Театрална чуднотека" с ръководител г-жа Цветелина Ангелова, които изпълниха "Речта на Странджата" от трета глава на повестта "Немили - недраги" от Иван Вазов! Участниците преживяха много вълнуващи емоции на сцената, които дълго ще отшумяват в душите им.