НП ''Иновации в действие"

НП ''Иновации в действие"

НП ''Иновации в действие"

От 17 до 19 април част от педагогическия екип  на нашето училище посети ОУ"Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово, обл. Пловдив. Там бяхме  на гости заедно с останалите училища по програмата, а именно НУ " Свети Свети Кирил и Методий" с. Борец, обл. Пловдив и Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Варна. Имахме възможност да се запознаем с историята на училището и с материалната база и не на последно място с иновацията в начален етап. Разменихме опит и почерпахме идеи, които ще използваме. Тридневния престой беше изпълнен с много нови запознанства и приятни  и незабравими мигове.