151 - години Безсмъртие!

151 - години  Безсмъртие!

151 - години Безсмъртие!

И пак е февруари, злокобният ден, който отне най- скъпия ни национален герой! 151- години БЕЗСМЪРТИЕ отбелязваме днес и патронен празник на ОУ"Васил Левски" с. Шумата! Един урок ни остави Апостола, един - единствен - себе си! Какво бихме могли да му дадем в замяна? Заедно да сведем глави и да прошепнем думите му: "Ако печеля - печели цял народ, ако загубя- губя само мене си!" С песни, стихове, танци  и драматизация на "Разпитът на Левски пред турския съд", отбелязахме безсмъртието на най - великият син на България! Благодарим на всички гости, които  ни уважиха  и станаха част от това събитие! 

 Поклон АПОСТОЛЕ!