Първи клас учебна 2022- 2023г.

Първи клас  учебна 2022- 2023г.

Първи клас учебна 2022- 2023г.

Първи клас е с класен ръководител г- жа Яна Кадиева и ЦОУД г-н Дафин Паскалев.