Четвърти клас учебна 2022- 2023 г.

Четвърти клас учебна 2022- 2023 г.

Четвърти клас учебна 2022- 2023 г.

Четвърти клас е с класен ръководител г- жа Радинка Тодорова и ЦОУД г- н Дафин Паскалев.