Втори клас учебна 2022- 2023 г.

Втори клас учебна 2022- 2023 г.

Втори клас учебна 2022- 2023 г.

Втори клас е с класен ръководител г-жа Правда Колева и ЦОУД г- жа Таня Ангелова.